Årsmøte er avholdt og årsmeldinga som oppsummerer året 2010 finn du her.

Bilder fra treningssamling 20-23 januar 2011 i Polen

Martin Hunnes har vært på treningsleir i Polen. Her er noen bilder fra oppholdet

Dato: Onsdag 9. februar 2011
Tid: 19.00
Sted: Surnadal kommunehus

Sakliste:
1. Godkjenne årsmøte innkalling.
2. Godkjenne saklisten.
3. Velge møteleder og sekretær.
4. Godkjenne de fremmøtte representantene.
5. Velge 2 rep. til å underskrive årsmøte protokollen.
6. Godkjenne regnskap.
7. Godkjenne årsmelding.
8. Valg:
a. Leder
b. Kasserer
c. Styremedlem
d. En i valgkomiteen.
e. En av revisorene.
9. Godkjenne styrehonorar for 2011 og 2012.
10. Medlemskontingent for 2011.
11. Behandle innkomne saker.
Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes til styre senest en uke før
årsmøtet. Sendes på epost til: tore.gjul@svorka.net
Alle medlemmer er vel møtt!

Spinning fredager kl. 17:30

TSK vil også i høst/vinter tilby gratis spinning til våre medlemmer en gang i uka. Spinningsyklene til TT står nå på gamle Holten&Åsgård bygget, og spinninga vil foregå der.

Det blir på fredagskvelder i år også. Tid: 17:30.

Sesongavslutning 5. nov.

Vi avslutter sesongen med festlig lag på Hammerstuene, fredag 5. Nov.  kl. 19.30.
TSK spanderer mat til alle! Drikke betaler hver enkelt selv.
Det er buffe med osterelaterte retter som står på menyen denne kvelden.
Det blir premieutdeling til årets klubbmestre.
Ta gjerne med din bedre halvdel å kom !

Påmelding til:  tore.gjul@svorka.net   eller på SMS til:  91303388

  • Trollheimen Sykkelklubb
  • SPONSORER